partner-przewozy.com | Aktualności
17841
page-template-default,page,page-id-17841,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Aktualności

Partner na Facebooku

Jesteśmy na FB, zapraszamy do polubienia nas na stronie www.facebook.com/partner.przewozy

Zniżki

Zadzwoń i zapytaj o aktualne zniżki na przejazd

Układ Schengen

Porozumienie zawarte między członkami Unii Europejskiej, zawarte 14 czerwca 1985 roku w Schengen (Luksemburg). Likwiduje kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi, zakładając lepszą współpracę policji na terenach przygranicznych.

Do strefy Schengen przyjęte zostały: Polska, Słowacja, Malta, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia. Kontrole na granicach lądowych zniknęły w nocy z 20 na 21 grudnia, natomiast kontrole na lotniskach pod koniec marca przyszłego roku.

Pracę strażników będą usprawniać tzw. schengen-busy – specjalne samochody wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania kontroli – np. komputer podłączony do baz danych zawierajšcych informacje o osobach poszukiwanych, urzšdzenia do sprawdzania odcisków palców, czy mini laboratoria do wykrywania narkotyków. Komenda główna Straży Granicznej planuje, że docelowo będzie ich około 30.

Na granicy wewnętrznej będą też wprowadzane wspólne międzynarodowe patrole wzorowane na tych działających już na odcinku polsko-niemieckim. Wišże się to jednak z koniecznością przeszkolenia polskich funkcjonariuszy z prawa obowiązującego po stronie czeskiej, litewskiej i słowackiej, a tamtejszych – z polskich regulacji.

Chodzi tu głównie o zapobieganie nielegalnej imigracji. Wielu obcokrajowców, którzy chcš wyjechać na Zachód, może bowiem próbować wykorzystać to, że na granicy z innymi państwami Schengen nie będzie kontroli. Strażnicy graniczni, tak jak dotąd, będą też zapobiegać próbom przemytu papierosów czy alkoholu – rozszerzenie strefy nie oznacza bowiem wolnego przepływu towarów akcyzowych. Będzie można przewiezć np. 800 sztuk papierosów, 10 litrów spirytusu, 20 litrów wina o zwiększonej zawartości alkoholu czy 60 litrów wina musującego. Generalnie dla Polaków jadących na Wschód sytuacja zmieni się niewiele; Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini będą się jednak musieli liczyć ze wzrostem kosztów i utrudnieniami. Obywateli Białorusi wiza schengenowska kosztować będzie 60 euro, Rosjan i Ukraińców nieco taniej, bo 35 euro (te dwa kraje zawarły bowiem z UE umowy o readmisji, czyli przyjmowaniu osób, które z ich terenu nielegalnie przedostały się do Unii).

Na tych odcinkach granicy będą też obowiązywać dwustronne umowy o tzw. małym ruchu granicznym. Dzięki nim obywatele tych krajów będą mogli poruszać się na obszarze do 30 km w głąb Polski bez konieczności posiadania wizy „schengenowskiej”. Takie zezwolenie nie będzie jednak uprawniało do przekraczania granic Polski z innymi krajami Schengen.

Podpisana pod koniec września przez prezydenta Karta Polaka zakłada też refundację kosztów wiz tym Polakom, którzy mieszkajš na Wschodzie i mają tamtejsze obywatelstwo.

.

Design by vinao.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone